Betalnings- och leveransvillkor

Priser
Priserna som anges i prislistan är exklusive moms.
Vid varu-information går att läsa styckepris och kollipris.
Minimum order värde 3500:-

Betalningsvillkor
Alla kunder har 30 dagars betalnings villkor .
Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 15%.

Reklamationer
Reklamationer av felaktiga varor eller felleverans ska ske inom 14dagar från det att varorna anlänt.

Leverans
Alla leveranser sker med Posten

Stäng fönstret